Jogi nyilatkozat

Általános felhasználási feltételek

Az EnergiaKaland portál tulajdonosa az E.ON Hungária Zrt. minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy ezen a weboldalon pontos és teljes információ jelenjen meg. Felhívjuk a figyelmüket azonban arra, hogy a weboldalon közzétett - illetőleg a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető - információk és adatok, tájékoztató jellegűek és az E.ON Hungária Zrt. döntésétől függetlenül megváltozhatnak. Erre tekintettel az E.ON Hungária Zrt. nem vállal felelősséget azok pontosságáért és teljeskörűségéért.

A Weboldalon szereplő hiperhivatkozások csak a könnyebbséget szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti az E.ON Hungária Zrt. jóváhagyását a hivatkozott weboldal tartalmát illetően. Az E.ON Hungária Zrt. nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A honlapon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelőssége.

Az E.ON Hungária Zrt. semmilyen esetben nem felelős semmilyen különleges, közvetlen, közvetett, vagy bármilyen más, használatkiesésből, adatvesztésből, vagy elmaradt haszonból eredő szerződéses, gondatlan vagy egyéb szerződésen kívüli károkozásért, amely a jelen weboldalról elérhető dokumentumok, szolgáltatások vagy információk használatából illetve teljesítéséből ered, vagy azzal összefüggésbe hozható.

Szerzői jogok

Az E.ON Hungária Zrt. és az E.ON Csoport weboldalain szereplő nevek, grafikák, térképek, képek, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalaink tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes és a portál tematikájának megfelelően tanítási segédanyagként való használatot, meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak tárolása, másolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása - kizárólag előzetes írásbeli hozzájárulással történhet.

Védjegyek

Az E.ON Hungária Zrt. és az E.ON Csoport weboldalain szereplő logók, ábrák, megjelölések, márkanevek védjegyoltalom alatt állnak, azok az E.ON Hungária Zrt. tulajdonát képezik. A weboldalon elhelyezett logók, ábrák, márkanevek letöltése, bármilyen célú felhasználása, rögzítése, másolása, terjesztése, átruházása kizárólag előzetes írásbeli hozzájárulással történhet.

A szerzői jogi védelem és a védjegyoltalom megsértése esetén az E.ON Csoport a jogsértővel szemben a szerzői jog- és védjegybitorlás miatt a törvényben biztosított oltalmi eszközök igénybevételére jogosult.