Tanári szoba

A E.ON EnergiaKaland EnergiaVilág című része 14-18 éves, szakmát tanuló és/vagy érettségire készülő tanulók számára készült, a Nemzeti Alaptantervvel szoros összhangban. A program továbbá segít Önnek az állampolgári ismeretekre oktatásban-nevelésben is. Azok a tanulók, akiknél előfeltétel az informatikai és a kommunikációs kulcsképességek megléte, szintén hasznosnak fogják találni a feladatokat. A tantervi kapcsolatok alatt találja meg a további részleteket arról, hogyan illeszthető a program a helyi tantervbe, szakkörök és más, tanórán kívüli nevelési programokba.

Az EnergiaVilág két részből áll: online feladatokból, valamint egy tantermi csomagból, amely 19 tudáskártyát és 8 feladatlapot tartalmaz, melyek szabadon fénymásolhatók.

Letölthető segédletek

Az EnergiaVilág oktatócsomag a helyi feltételekhez, pedagógiai célokhoz és a tanulók egyéni sajátosságaihoz illeszthetően készült, azaz nem előíró jellegű program, hanem alternatívákat kínál a leghatékonyabb helyi tanítási-tanulási megoldásokhoz. Az online, az internetes portálon hozzáférhető tananyagot akár a nyomatott kiegészítőkkel, akár azok nélkül, önállóan is fel lehet használni.

Az EnergiaVilág arra biztatja a tanulókat, hogy az energiával, az energia termelésével és fogyasztásával kapcsolatban mind országos szinten, mind globális nézőpontból is foglalkozzanak. A program lehetővé teszi, hogy megvizsgálják a bolygónk jövőjét érintő főbb kérdéseket és ezeket összekapcsolják az egyéni, személyes cselekvéssel és felelősségvállalással. Az anyag hét fejezetből áll:

 • Megújuló és nem megújuló energiaforrások
 • A résztől az egészig
 • Éghajlatváltozás
 • Energiafelhasználás
 • Nukleáris jövő?
 • Energiaátalakítás
 • Energiaelosztás

Az EnergiaVilág Globális energiamenedzser elnevezésű szimulációs játékban a tanulók egy évtizedig megszabhatják a világ energiafelhasználásának alakulását. A feladat során a tanulók különböző energiaforrásokat és nézőpontokat mérlegelhetnek, szembesülnek döntéseik várható pozitív vagy negatív következményeivel.

Az EnergiaVilág Tanári Kézikönyv fejezetei:

 • Bevezetés
 • Hogyan használjam az EnergiaVilág programot?
 • Útmutató a fejezetekhez
 • Tantervi kapcsolatok
 • Értékelés

Letölthető segédletek:


Segédanyag és oktató CD megrendelése
Vélemény


Vissza az EnergiaVilág oldalra