Geotermikus energia

Típusa: Megújuló – azonban túlzott kihasználás esetén a kutak csak hosszú évek alatt regenerálódnak

A geotermikus energiáról bővebben

Az energia egy mélyen a földfelszín alatt található rétegből, a forró földköpenyből származik. A földköpenyben található olvadt kőzetek a felsőbb rétegekbe kerülhetnek, ezzel hőt juttatva a felszín közelébe. A mélyen a Föld felszíne alá jutó víz bizonyos helyeken felmelegszik, majd természetes hőforrások formájában tör fel a felszínre, ahol geotermikus energiaforrásként is hasznosítható.

Elektromos energia termelés a geotermikus energia felhasználásával

A felszín alatti magas hőmérsékletű területekig lefúrt mesterséges kutakba vizet pumpálnak. Ha a víz felmelegedett, kiszivattyúzzák. A felszínre hozva a melegvíz lakóházak fűtésére, illetve ha elég forró, gőzturbinák meghajtására és így elektromos energia termelére is használható.

Hol találkozhatsz a geotermikus energiával?

A geotermikus energia felhasználása nagy hagyományokkal rendelkezik, például az Izlandhoz hasonló, vulkanikus területeken.

A geotermikus energia felhasználásával történő elektromos energia termelés előnyei és hátrányai

Előnyök

  • A geotermikus energia használata során nem keletkeznek szennyező égéstermékek, káros anyagok.(ha csak nem számítjuk ide a magas sótartalmú lehűtött vizet, amelyet vissza kell juttatni a mély rétegekbe)
  • A geotermikus erőművek üzemeltetési költsége igen alacsony.

Hátrányok

  • Nem könnyű geotermikus erőművek létesítésére alkalmas helyszínt találni.
  • Telepítésük költségigényes
  • A nem kellő gonddal üzemeltetett kutak kimerülhetnek, és sok esetben csak évtizedek múltán válnak újra használhatóvá.
  • A kutakból szennyező, ártalmas gázok és különböző ásványi anyagok is a felszínre kerülhetnek, amelyek közömbösítése gyakran problémát okoz.

Geotermikus erőművek Magyarországon

Magyarországon a geotermikus energia kifejezetten helyi energiaforrásnak tekinthető, mivel a termálvíz nagyobb távolságra nem szállítható. Ma az országban nyilvántartott 30 Celsisus-foknál melegebb vizet adó kutak száma 1250-1300. A 60 Celsisus-foknál melegebb víz az összes kút közel egynegyedéből nyerhető, 4 százalék a 90 Celsius-foknál melegebb vizű kutak aránya. Az üzemelő hévíz kutak száma körülbelül 840, ezek 44 százaléka szolgál mezőgazdasági, kommunális, ipari, fűtési, használati melegvíz-előállítási és egyéb célokat.
Az ipari hasznosítók elsősorban üzemi épületeik fűtésére vagy technológiai célokra veszik igénybe a mélységi vizek hordozta földhőt. Hazánkban kilenc városban van geotermikus energiára kapcsolt távfűtés, villamos energia termelés geotermikus energiával még nem valósult meg.

A geotermikus energia jövője

A Kárpát-medence, de különösen Magyarország területe alatt a földkéreg az átlagosnál vékonyabb, ezért hazánk geotermikus adottságai igen kedvezőek. A Föld belsejéből kifelé irányuló hőáram átlagos értéke 90-100 mW/m2, ami mintegy kétszerese a kontinentális átlagnak. Ismeretes a termálvízre alapozott hőcserés energianyerés is, amivel kisebb települések háztartásainak, vagy mezőgazdasági, kertészeti üzemek áramellátása oldható meg.