Óvodapedagógusi szoba

Az EnergiaKuckó program gyermekeknek, és felnőtteknek egyaránt szól. Az óvónők, óvodavezetők, szülők, és minden gyermekkel foglalkozó felnőtt feladata, hogy az óvodáskorú kisgyermek érdeklődését, kíváncsiságát felkeltse az energia mindennapi (óvodai és otthoni) jelenségei iránt, hogy az 5-7 éves gyermek elemi szinten elsajátíthassa az energiafogyasztók biztonságos és gazdaságos használatának az alapjait, hogy az energiát megismerve, értéknek tekintse azt. Az EnergiaKuckó játékaival ez könnyedén, természetesen megvalósítható.

Az EnergiaKuckó fejezet online tevékenységekből, valamint játékos oktatócsomagból áll. Az oktatócsomag színes játékkártyákat és játéktáblát tartalmaz, amelyekhez kapcsolódik az óvodapedagógusi kézikönyv, mint módszertani segédanyag.

Letölthető segédletek

Az E.ON EnergiaKaland oktatócsomag az Óvodai nevelés országos alapprogramjához, a helyi feltételekhez, a nevelési célokhoz, a gyermekek egyéni fejlettségéhez illeszthetően készült, azaz nem előíró jellegű program, hanem alternatívákat kínál a gyermekek neveléséhez.

Konkrét gyakorlati módszereivel hozzásegít a környezettudatossághoz, energiatudatossághoz vezető készségek, képességek, kompetenciák kialakulásához, fejlődéséhez, a témához kapcsolódó érzelmeik és szokásaik formálódásához, a fenntarthatóság személetének megalapozásához.

Az EnergiaKuckó négy témakörre épül:

 • Mi az energia?  Energiaforrások: a gyermekek ismerjék fel, hogy az energia érték, elemi szinten értsék meg az energia szó tartalmi jelentésének lényegét, legyenek alapvető ismereteik az energiaforrásokról és az energiafogyasztó eszközökről.
 • Honnan jön az energia? – Energia az óvodában: a gyermekek az óvodában megkeresik az energiát fogyasztó eszközöket, felismerik, hogy ezek milyen energiát használnak fel, és honnan származik az adott energiafajta. A gyerekek megismerkednek a megújuló (szél, nap, víz), és a nem megújuló (szén, földgáz, kőolaj) energiaforrásokkal, és ezek elemi tulajdonságaival.
 • Energiatakarékosság – Energiapazarlás : a gyermekek megszokják, hogy a fogyasztókat (eszközöket, gépeket) használat után ki kell kapcsolni s erre figyelmeztetik a környezetüket, óvónőiket, és otthon szüleiket, testvéreiket is.
 • Biztonsági szabályok és jó tanácsok: a gyerekek megtanulják felismerni a veszélyt és a baleseti helyzeteket az óvodában. Megtanulják, hogyan lehet megelőzni vagy megszüntetni azokat. Az elektromos és egyéb energiával működő eszközök használatát gyakorló vagy szimuláló játékoknál az elővigyázatosságra építünk, a szabályok ismerete és betartása megelőzi, megszünteti a különböző energiával működő eszközök iránt érzett félelmet.

Az EnergiaKuckó óvodapedagógusoknak szóló kézikönyvének fejezetei:

 • Ajánlás
 • Bevezetés
 • Az EnergiaKuckó nevelési koncepciójának illeszkedése az Alapprogramhoz és a Helyi Nevelési Programhoz
 • Az EnergiaKuckó és az óvodai élet, tevékenységi formái
 • Útmutató a játékkártyák használatához
 • Energiabiztonság
 • Energiapazarlás
 • Online megjelenő játékok
 • ENERGIAMESÉK 1
 • ENERGIAMESÉK 2

Letölthető segédletek:

Segédanyag és oktató CD megrendelése
E.ON EnergiaKaland mesekönyv és foglalkoztató füzet megrendelése
Vélemény